Με σεβασμό στον συγγραφέα & το έργο του!

Παναγόπουλος Νίκος

Παλιό ποίημα
Ένας φάρος αναβόσβηνε από εκείνο που δεν φαίνεται έμοιαζε ν'
ακολουθείς τη λεπτή κλωστή που από κάπου είχε ανατείλει. Όλα
εκείνα τα μακρινά πρωινά, πιέζοντας το χέρι μου, ένα αεροπλάνο
στον ουρανό.