Με σεβασμό στον συγγραφέα & το έργο του!


Μάρκελλος Κωστάλας

Ορμώμενος από τις πατρογονικές εστίες των νησιών του Αιγαίου, της Μυροβόλου Χίου και της Παιπαλόεσσας Ίμβρου, ανατράφηκε με τις αναμνήσεις και τα προσωπικά ερεθίσματα των διακοπών του στα ιερά αυτά χώματα. Γεννήθηκε το 1999 στην Αθήνα, όπου εξακολουθεί να διαμένει. Από τη φύση του δημιουργικός και με ακόρεστη περιέργεια ανακάλυψης του φυσικού κόσμου, ακολούθησε σπουδές χημείας στο Πανεπιστήμιο Κρήτης.