Με σεβασμό στον συγγραφέα & το έργο του!

Γάββαρης Γεώργιος