Με σεβασμό στον συγγραφέα & το έργο του!

Πέτρος Ι. Φιλίππου - Αγγέλου

Ο Πέτρος Φιλίππου-Αγγέλου γεννήθηκε στα Καλύβια Θορικού Αττικής, το 1956.
Πτυχιούχος του Ιστορικού-Αρχαιολογικού Τμήματος του Παν/μίου Αθηνών ενώ παράλληλα φοίτησε και στο Τμήμα Αγγλικής Φιλολογίας. Γνωρίζει Αγγλικά, Γερμανικά, Ιταλικά και λίγα Αλβανικά. Εργάστηκε ως αρχαιολόγος και είναι διορισμένος φιλόλογος εκπαιδευτικός.
Διετέλεσε πρόεδρος του Επιμορφωτικού Συλλόγου Καλυβίων και πρόεδρος των Οργανωτικών Επιτροπών των Α΄, Β΄, Γ΄ και Δ΄ Επιστημονικών Συναντήσεων Νοτιοανατολικής Αττικής (1984-1989).
- Πρόεδρος της Κοινότητας Καλυβίων Αττικής (1990-1994).
- Δήμαρχος Καλυβίων Αττικής (1994-2010).
- Νομαρχιακός σύμβουλος Αν. Αττικής (1991-1992) και μέλος του Δ.Σ. της ΤΕΔΚΝΑ (1990-1994).
- Πρόεδρος της Τοπικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Αττικής (2003-2007).
- Δήμαρχος του Kαλλικρατικού Δήμου Σαρωνικού (2010-2014).
- Το 2014 εξελέγη Αντιπεριφερειάρχης Ανατολικής Αττικής.
Ήταν τακτικό μέλος της Ελληνικής Αντιπροσωπείας των Δήμων και Περιφερειών του Συμβουλίου της Ευρώπης (1998-2010) και μέλος της Επιτροπής Κοινωνικής Συνοχής και της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας.
Έχει λάβει μέρος ως εισηγητής σε συνέδρια που αφορούν στην Αυτοδιοίκηση στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και έχει δημοσιεύσει άρθρα που αφορούν στην εξέλιξη του θεσμού.
Μέλος του Τοπικού Συμβουλίου Μνημείων και Αρχαιοτήτων Στερεάς Ελλάδας (1994-1998). Πρόεδρος της Εταιρείας Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής και μέλος της έως σήμερα, ενώ από το 2000 είναι μέλος της Εταιρείας Μελετών Λαυρεωτικής.
Επιμέλειες - δημοσιεύσεις βιβλίων:
- Άπαντα του Καλυβιώτη Αρχαιολόγου Χρίστου Ν. Πέτρου- Μεσογείτη, 1984. - Πρακτικά τεσσάρων Επιστημονικών Συναντήσεων (Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄ 1984-1990) ΝΑ Αττικής.
- Καλύβια Θορικού Αττικής, Ιστορική-Αρχαιολογική Περιήγηση, 2000.
- Ημερολόγιονελληνο-ιταλικού πολέμου (1940-41) Χρίστου Ν. Πέτρου-Μεσογείτη, Καλύβια 2012.
- Επιμέλεια: "Γεωργίου Ι. Κώνστα, "Θέρος-Τρύγος-Πόλεμος"" (ποιήματα), Καλύβια 2006.
Άρθρα για την Αρχαιολογία, Ιστορία, Λαογραφία και την αρβανίτικη διάλεκτο της Ανατολικής Αττικής:
- "Αρβανίτικος προεκλογικός λόγος (1860) - Δημοσίευση χειρογράφου με κλίση Αρβανίτικου ρήματος, Πρακτικά Α΄ Επ/κής Συνάντησης, 1984.
- Συναγωγή Ιστορικών και Αρχαιολογικών στοιχείων για τα Πρόσπαλτα, Πρακτικά Β΄ Επ/κής Συνάντησης, 1985.
- Αφιέρωμα στον Χρήστο Ενισλείδη (Στρατοκόπο - Θαλασσινό), Πρακτικά Β΄ Επ/κής Συνάντησης, 1985. ?Οι αλυκές της Αναβύσσου, Πρακτικά Γ΄ Επ/κής Συνάντησης, 1987.
- Το Πανείο της Αναφλύστου, Πρακτικά Δ΄ Επ/κής Συνάντησης, 1989.
- Διαφορές μεταξύ των Αρβανιτών της Βόρειας και της ΝΑ Αττικής, Α΄ Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας, Αχαρνές 1989.
- Επιτύμβιες στήλες από τα Μέγαρα, Περ. HOROS, Τεύχ. 8-9, 1990-1991.
- Αρχαίοι Δήμοι της περιοχής του Ασπροπύργου, Ασπρόπυργος 1992.
- Παιανία υπένερθεν - Παιανία καθύπερθεν, Πρακτικά Ε΄ Επ/κής Συνάντησης, 1994.
- Ο Αρχαιολόγος Νικόλαος Κοτζιάς και το επιστημονικό του έργο, Πρακτικά Ζ΄ Επ/κής Συνάντησης, 1998.
- Σχηματισμός-σύσταση και εξέλιξη των δήμων και των κοινοτήτων των Μεσογείων και της Λαυρεωτικής (1833-1979), Πρακτικά Θ΄ Επ/κής Συνάντησης, 2000.
- Ιστορική και αρχαιολογική περιήγηση στην Ανατολική Αττική, Νομαρχία Αν. Αττικής 2004.
- Σύντομη αναφορά στη ζωή και το έργο της Μαρίας Μιχαήλ-Δέδε, Πρακτικά ΙΕ΄ Επ/κής Συνάντησης, 2013.
Δημιούργησε τον ιστότοπο https://www.petrosfilippou.gr, όπου παρουσιάζονται βιβλία, περιοδικά, άρθρα, επιστημονικές συναντήσεις, ελληνικοί και ξενόγλωσσοι τίτλοι με θέμα τη ΝΑ Αττική, τα Μεσόγεια και τη Λαυρεωτική.