Το γενεαλογικό δέντρο της οικογένειας Πρίφτη από την Κερατέα Αττικής

Συγγραφέας: Γιώργος Π. Ιατρού / Αναστασία Σ. Πρίφτη
Έτος έκδοσης: 2010
Σελίδες: 116
Σχήμα: 22χ30
Δέσιμο: Μαλακό εξώφυλλο
ISBN: 978-960-98679-6-2
Εκτός εμπορίου

Περίληψη:

Το παρόν βιβλίο-λεύκωμα είναι μία πρώτη προσπάθεια να διερευνηθεί και να καταγραφεί μία από τις πιο γνωστές οικογένειες της πόλης της Κερατέας, με το επώνυμο Πρίφτη. Αναφέρεται σε ένα κλάδο της οικογένειας αυτής, από το γενάρχη της Αθανάσιο Σταμ. Πρίφτη (1843-1933) και προχωρά σε πέντε γενιές μετά, όπως φαίνεται στους γενεαλογικούς χάρτες του βιβλίου. Κυκλοφορεί εκτός εμπορίου με την ευγενική χορηγία του εφοπλιστή Κωνσταντίνου Ανδρ. Πρίφτη και είναι μία συλλογική προσπάθεια που αποτελείται από τα εξής μέρη:

Α. Τους γενεαλογικούς χάρτες (πίνακες) που είναι επτά τον αριθμό και έγιναν από τον υπογράφοντα με τη βοήθεια πολλών συγγενών της οικογένειας. Οι χάρτες αυτοί οι οποίοι ξεκίνησαν από μία ιδέα και μία πρώτη πρόχειρη καταγραφή του Βασίλη Ευαγ. Στουραΐτη απετέλεσαν και το έναυσμα για την έκδοση αυτή, με την προτροπή του Κωνσταντίνου Ανδρ. Πρίφτη.
Β. Απόσπασμα από την εργασία της Αναστασίας Σταμ. Πρίφτη, η οποία πραγματοποιήθηκε το 1995 στο πλαίσιο των σπουδών της στο τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, για το μάθημα «Ανθρωπολογία της συγγένειας». Η εργασία περιλαμβάνει την καταγραφή του γενεαλογικού δέντρου με σημείο αφετηρία τον Αθανάσιο Σταμ. Πρίφτη, καθώς και σχόλια από μαρτυρίες και βιβλιογραφικές αναφορές σχετικά με τις συνήθειες που αφορούσαν την οικογένεια στην περιοχή μας.
Γ. Μια σειρά μικρές αναμνήσεις για τα μέλη που ανήκουν σε αυτόν τον κλάδο της οικογένειας ή και άλλων κλάδων των Πριφταίων της Κερατέας, οι οποίοι φαίνεται να προέρχονται από τον Κουβαρά και οι οποίες συνδέονται με ιστορικά γεγονότα και λαογραφικές, πραγματολογικές πληροφορίες αλλοτινών εποχών.
Όλες αυτές οι αναμνήσεις με το γενικό τίτλο “Το σόι μας διηγείται”, συλλέχθηκαν κυρίως από συνεντεύξεις γηραιότερων μελών της οικογένειας, οι οποίες έγιναν στη χρονική περίοδο 2008-2010.
[…]
(από τον πρόλογο του βιβλίου)

Scroll to Top